پشتیبانی و تامین مایحتاج تولید

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. پشتیبانی و تامین مایحتاج تولید
تهیه و تامین مواد اولیه مرتبط در امور کشاورزی (بالاخص تولیدات دامی در زنجیره صنایع غذائی به مانند ذرت دامی و … ) تامین نیروی انسانی و ارائه خدمات تخصصی درتولید محصولات کشاورزی و نیز ارائه راهکارهای علمی دراجرای طرح پیشنهادی بخشی از خدمات ما در مزرعه سبز بازرگانان نوگرا است. براین باوریم که یک زنجیره موفق اقتصادی با تولید موفق آغاز و با فروش مستمر دوام و قوام می یابد.
فهرست