نهاده های دامی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. نهاده های دامی
ذرت،جو و سویا از جمله متداول ترین انواع نهاده های دامی محسوب می شوند که بخش مهمی از خوراک مورد نیاز دام ها را تامین می کنند. ذرت پس از گندم و برنج مهم ترین ماده غذایی دنیا محسوب می شود. جو نیز از متداول ترین غلاتی است که بخش قابل توجهی از آن در زنجیره غذایی دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرد. در  قسمت ذیل به توضیح ۳ محصول عمده نام برده در نهاده های دامی که توسط این شرکت تامین می شوند، پرداخته ایم که این توضیحات در برگیرنده مشخصات و Specification هر کدام از محصولات ذیل می گردد.
  1. ذرت دامی
  2. جو دامی
  3. سویا دامی

 

 

فهرست