عدس

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. عدس
یکی دیگر از محصولاتی که شرکت مزرعه سبز بازرگانان نوگرا اقدام به فعالیت در زمینه آن نموده است، عدس خوراکی است. شرکت ما دو نمونه عدس قرمز و سبز موجود در بازارهای جهانی را باخصوصیات ذیل در سبد تجاری خود قرار داده است.
  1. عدس قرمز
  2. عدس سبز
فهرست