بازرگانی ( واردات – صادرات )

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بازرگانی ( واردات – صادرات )
مشاوره و رایزنی در خصوص عقد قراردادهای خارجی و ایجاد بازارهای وارداتی – صادراتی و انجام تمام امور مرتبط با واردات محصولات کشاورزی و غذایی از شروع تا پایان و نیز ایجاد زیرساخت مناسب و مطمئن پرداخت ارزی خدمتی است که مزرعه سبز بازرگانان نوگرا برای شما انجام می دهد. فراموش نکنید محصولات کشاورزی و دامپروری بازاری به وسعت کل دنیا دارند که مزرعه سبز بازرگانان نوگرا می تواند یکی از دروازه های ورود شما به این بازار بزرگ باشد.
فهرست