درباره شرکت دنیای فلزات بازرگانان نوگرا

شرکت دنیای فلزات بازرگانان نوگرا با هدف همراهی با تولیدکنندگان و کارخانجات داخلی درجهت بازارسازی و راه یابی تولیدات داخلی به بازارهای بین المللی و گسترش صادرات انواع محصولات فلزی آهنی و غیرآهنی و همچنین واردات انواع مواد اولیه مورد نیاز تولید در حوزه مواد معدنی مشغول فعالیت بوده و بابهره گیری از ارتباطات بسیار موثر در بازارهای جهانی و همچنین منابع انسانی متخصص بابیش از دو دهه تجربه در راستای انجام رسالت خود فعالیت می کند.
فهرست