لجستیک

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. لجستیک
ازمهمترين بخشهاي هر چرخه اقتصادي لجستيك است كه معمولاً مغفول مانده. عدم توجّه و سياست گذاري صحيح در  اين حوزه باعث اتلاف هزينه و زمان مي‌گردد. لجستيك براي هر سازمانی ضروري است و مي تواند بر رضايت مشتري، ارزش درك شده محصول، هزينه هاي عملياتي، سود و ديگر معيارهاي عملكرد سازمان اثري قابل توجه بگذارد.
اهمّ توانمنديها و فعّاليتهاي اين واحد به شرح زير است:
 • شناسايي تامين كنندگان حمل و نقل، تعيين شرايط و نحوه حمل كالا
 • برگزاري مناقصات حمل و عقد قراردادهاي حمل با هزينه هاي كمتر و شرايط مطلوب تر
 • اطمينان از تطبيق كالا با درخواست، تخليه كالا در انبار ترانزيت
 • نگهداري كالا در انبارهاي ترانزيت تا زمان تكميل وسيله حمل
 • دريافت مواد و قطعات از تامين كنندگان و انبار و انتقال آنها به درون سازمان
 • تنظيم سياست هايي براي كنترل موجودي هاي انبار
 • مديريت ارسال اقلام براي مجتمع ها و توزيع فيزيكي براي تامين كنندگان
 • مديريت جابجايي كالاهاي تعميري، شارژ مجدّد نمونه ها و برگشتي ها
 • برگزاي مزايده تهاتري ضايعات و تحويل به سازندگان در قبال ساخت قطعات
 • مديريت موقعيت تامين كنندگان و استقرار انبارها در جهت كنترل هزينه ها
 • مديريت جريان اطّلاعات در كنار جريان فيزيكي كالا
 • مدیریت و پرداخت هزینه های حمل کالا
فهرست