درباره ما

شرکت دنیای فلزات بازرگانان نوگرا با هدف همراهی با تولیدکنندگان و کارخانجات داخلی درجهت بازارسازی و راه یابی تولیدات داخلی به بازارهای بین المللی و گسترش صادرات انواع محصولات فلزی آهنی و غیرآهنی و همچنین واردات انواع مواد اولیه مورد نیاز تولید در حوزه مواد معدنی مشغول فعالیت بوده و بابهره گیری از ارتباطات بسیار موثر در بازارهای جهانی و همچنین منابع انسانی متخصص بابیش از دو دهه تجربه در راستای انجام رسالت خود فعالیت می کند.

محصولات ما

شرکت دنیای فلزات مفتخر است که در راستای صادرات شمش روی و اکسید روی، شمش آلومینیوم، شمش سرب و کاتد مس و دیگر فلزات غیرآهنی رزومه ای موفق و فوق حرفه ای دارد. هم چنین در راستای تامین نیازمندی های صنایع متبوع در داخل ایران مانند تامین الکترود و غیره نیز رزومه ای درخشان طی سال های گذشته داشته است.
فهرست